VKV Provozní aktiv - kategorie QRP

Hlášení

VýsledkyMotivace

Již několikrát v minulosti byly slyšet hlasy dožadující se zavedení „QRP“ kategorie (kategorií) v některých nebo dokonce všech VKV závodech. Jak se zdá, tato dosud hypotetická a často odmítaná kategorie dostala smysl s příchodem nových povolovacích podmínek, které zavádějí pro nižší, začátečnickou třídu N významné výkonové omezení 10 wattů a totéž omezení pro uchazeče o koncesi, kteří se připravují na zkoušky provozem v radioklubu pod dohledem koncesionáře.

Smyslem nové kategorie je tedy zviditelnit výsledky stanic používajících výkon do 10 wattů a dát jim ve výsledcích samostatný prostor k porovnání svých schopností a dovedností se „sobě rovnými“.

Definice

„VKV provozní aktiv - QRP“ je paralelní, doplňková radioamatérská soutěž s nezávislým vyhodnocením. Čas konání, pásma, pravidla pro navazování spojení a bodování jsou shodné se závodem „VKV provozní aktiv“, který vyhlašuje a vyhodnocuje ČRK. VKV Provozní aktiv - QRP vyhlašuje a vyhodnocuje Jindřich Vavruška, OK4RM, na dobu jednoho roku počínaje lednem 2006.

Kategorie

K 27. lednu 2006 jsou vyhlášeny tyto kategorie:

Ceny

První stanice s nejvyšším počtem bodů v celkovém ročním hodnocení za rok 2006 na pásmech 144 MHz, 432 MHz a 1,3 GHz obdrží barevný diplom.

Hlášení

Hlášení zasílejte prostřednictvím elektronického formuláře pro hlášení výsledků VKV provozního aktivu, který je umístěn na webových stránkách radioklubu OK1KPA. Ve formuláři vyznačte nepovinný údaj QRP - ANO a do poznámky napište stručný popis vašeho zařízení.

Výjimečně a po předchozí dohodě s vyhodnocovatelem VKV PA QRP je možné zasílat hlášení e-mailem, a to tak, že soutěžící odešle kopii svého hlášení VKV PA v předepsaném formátu na e-mailovou adresu, kterou mu určí vyhodnocovatel VKV PA QRP.

Současná podoba a budoucnost soutěže

Vyhlašovatel VKV PA QRP si vyhrazuje právo

Případné pokračování této soutěže i v roce 2007 záleží na aktivitě stanic, domluvě s vyhlašovatelem a vyhodnocovatelem VKV PA, rodinné a zdravotní situaci vyhodnocovatele VKV PA QRP, aktuálním stavu globálního oteplování a řadě dalších faktorů.