Tinybug TB-9, verze 2

Ovládání

Klíčování

Manipulátor (pastička) se připojuje na stereo jack 3,5 mm. Přiřazení páky teček a páky čárek na jednotlivé kontakty konektoru není pevně stanoveno. Přiřazení je dáno propojením konektoru na desce plošného spoje s vývody mikrokontroléru. Lze jen upravit buď zapájením drátových propojek nebo použitím dvoupólového dvoupolohového přepínače. Deska je rovněž přizpůsobena použití jumperů.

Stisknutím jedné páky manipulátoru spustíme klíčování teček. Při stisku druhé páky jsou vysílány tečky. Při stisku obou pák se vysílá střídavě tečka a čárka.

TB-9 je schopen pracovat ve 4 režimech paměti klíčování.

  1. Paměť teček i čárek (standardní režim)
  2. Jen paměť teček
  3. Jen paměť čárek
  4. Žádná paměť
Výběr režimu paměti klíčování lze provést pouze při zapnutí nebo resetu.
  • Není-li při resetu stisknuta žádná páka, nastaví se standardní režim.
  • Jsou-li během resetu stisknuty obě páky, nastaví se režim "žádná paměť"
  • Je-li během resetu stisknuta jedna páka, nastaví se režim paměti jen jednoho druhu elementu, např. stiskneme-li páku teček, bude nastaven režim paměti pro tečky.

Změna rychlosti klíčování

Rychlost lze měnit pouze při stisknutém tlačítku TEMPO. Při každé vyslané tečce se zvýší rychlost klíčování, při každé vyslané čárce se rychlost sníží.

Textová paměť

Nahrávání

Jestliže držíme tlačítko MEM stisknuté a zaklíčujeme alespoň jeden prvek, začne právě vysílaný text přepisovat obsah textové paměti. Uvolněním tlačítka MEM se zápis ukončí.

Přehrávání

Stiskem tlačítka MEM odvysílá TB-9 obsah textové paměti. Toto funguje vždy, když dojde k uvolnění tlačítka MEM, pokud během stisku tlačítka není zaklíčováno. Vysílání obsahu textové paměti přerušíme stiskem libovolné páky manipulátoru. Tento stisk páky nezpůsobí bezprostřední odvysílání tečky nebo čárky, avšak po přerušení textu se TB-9 rychle přepne do režimu klíčování.